WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prowadzi program z zakresu kosmetologia w wymiarze: ponad 600 godzin studiach stacjonarnych oraz ponad 400 godzin na studiach niestacjonarnych.

Kadra naszej uczelni to między innymi

  • prof. dr hab. n. med. Anna Gorąca (Fizjologia)
  • dr n. farm. Justyna Kołodziejska (Chemia kosmetyczna I, Farmakologia, Surowce kosmetyczne)
  • mgr Agnieszka Woźniak (Etyka zawodowa)

Wykładowcy specjalności:

  • dr n. med. Marek Sopiński (Laseroterapia)
  • mgr Urszula Grzmiączka (Podologia)

Sprawdź nas www.wyzszaszkolakosmetyki.pl.

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola